• สุนิษา
  • ศรีแสน

"Thunderstorm"

ส่วนสูง
155 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
จาก
ไทย
ส่วนสูง
155 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
จาก
ไทย