รุสเต็ม
เยนเซบาเยฟ

"นักแสดง"

ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
66.5 กก.
ทีม
Champion Road
จาก
คาซัคสถาน
ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
66.5 กก.
ทีม
Champion Road
จาก
คาซัคสถาน