Ronachai_Tor_Ramintra hero 1200x1165 1

รณชัย ต.รามอินทรา

ส่วนสูง
5'6" ฟุต / 170 ซม
ประเทศ
อายุ
26 ปี
ทีม
Paeminburi

สถิติ วัน แชมเปียนชิพ

ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน การตัดสิน ยก การตัดสินและยก คู่แข่ง คู่แข่งและการแข่งขัน ประเทศ วันที่ อีเวนต์
ชนะ
คะแนนเอกฉันท์ คะแนนเอกฉันท์
ยก 3 (3:00)
คะแนนเอกฉันท์
ยก 3 (3:00)
ยก 3 (3:00) Aekkalak_Sor_Samarngarment avatar 500x345 1
เอกลักษณ์ ส.สมานการ์เม้นท์
ไทย
ไทย Jun 2, 2023
ONE ลุมพินี 19
Jun 2, 2023