• ไรเนียร์
  • เดอ ริดเดอร์

ส่วนสูง
193 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
93.0 กก.
ทีม
Combat Brothers
จาก
เนเธอร์แลนด์
ส่วนสูง
193 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
93.0 กก.
ทีม
Combat Brothers
จาก
เนเธอร์แลนด์