• ราฟฟี่
  • โบฮิค

ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Singpatong Gym
จาก
ฝรั่งเศส
ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Singpatong Gym
จาก
ฝรั่งเศส