• พงษ์ศิริ
  • พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม

ส่วนสูง
169 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
PK.Saenchaimuaythaigym
จาก
ไทย
ส่วนสูง
169 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
PK.Saenchaimuaythaigym
จาก
ไทย