• นิตา
  • เดีย

ส่วนสูง
165 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
B.O.S.S Kickboxing
จาก
อินโดนีเซีย
ส่วนสูง
165 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
B.O.S.S Kickboxing
จาก
อินโดนีเซีย