• หนิ
  • เกดัน

ส่วนสูง
164 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Enbo Gedou
จาก
จีน
ส่วนสูง
164 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Enbo Gedou
จาก
จีน