• มูราต
  • อายกูน

"The Butcher"

ส่วนสูง
193 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
102.1 กก.
ทีม
SB Gym
จาก
เนเธอร์แลนด์ / ตุรกี
ส่วนสูง
193 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
102.1 กก.
ทีม
SB Gym
จาก
เนเธอร์แลนด์ / ตุรกี