• มูฮัมมัด
  • อิมราน

"THE SPIDER"

ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Pakido Martial Arts Club
จาก
ปากีสถาน
ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Pakido Martial Arts Club
จาก
ปากีสถาน