เมียว หลี เทา

ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน การตัดสิน ยก การตัดสินและยก คู่แข่ง คู่แข่งและการแข่งขัน ประเทศ วันที่ อีเวนต์
ชนะ
น็อกเอาต์ น็อกเอาต์
ยก 1 (4:09)
น็อกเอาต์
ยก 1 (4:09)
ยก 1 (4:09) Dejdamrong_Sor_Amnuaysirichoke avatar 500x345 2
เดชดำรงค์ ส.อำนวยศิริโชค
ไทย
ENTER THE DRAGON
May 17, 2019
ไทย May 17, 2019
ENTER THE DRAGON
May 17, 2019
ชนะ
คะแนนเอกฉันท์ คะแนนเอกฉันท์
ยก 3 (5:00)
คะแนนเอกฉันท์
ยก 3 (5:00)
ยก 3 (5:00) Pongsiri_Mitsatit avatar 500x345 2
พงษ์ศิริ มิตรสาธิต
ไทย
DAWN OF HEROES
Aug 2, 2019
ไทย Aug 2, 2019
DAWN OF HEROES
Aug 2, 2019