มาร์ค
สุมาลัค

ส่วนสูง
175 ซม.
ทีม
Tribal Torogi
จาก
ฟิลิปปินส์
ส่วนสูง
175 ซม.
ทีม
Tribal Torogi
จาก
ฟิลิปปินส์