• ร็อกกี
  • อ็อกเดน

"Rocky"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Boonchu Gym
จาก
ออสเตรเลีย
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Boonchu Gym
จาก
ออสเตรเลีย