กฤษณา ลาล
ทามาง

ส่วนสูง
165 ซม.
ทีม
All Martial Art Academy
จาก
เนปาล
ส่วนสูง
165 ซม.
ทีม
All Martial Art Academy
จาก
เนปาล