• คิมิฮิโร
  • เอโตะ

ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Wajutsu Keishukai HEARTS
จาก
ญี่ปุ่น
ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Wajutsu Keishukai HEARTS
จาก
ญี่ปุ่น