• ขอน
  • สีจัน

ส่วนสูง
164 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Phnom Penh MMA / PROKOUT Fight Gym
จาก
กัมพูชา
ส่วนสูง
164 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Phnom Penh MMA / PROKOUT Fight Gym
จาก
กัมพูชา