ไครัต อักห์เมทอฟ

ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน การตัดสิน ยก การตัดสินและยก คู่แข่ง คู่แข่งและการแข่งขัน ประเทศ วันที่ อีเวนต์
แพ้
คะแนนเอกฉันท์ คะแนนเอกฉันท์
ยก 5
คะแนนเอกฉันท์
ยก 5
ยก 5 Geje_Eustaquio avatar 500x345 1
เจเฮ อุสตาคิโอ
ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์ Jan 26, 2018
GLOBAL SUPERHEROES
Jan 26, 2018
ชนะ
คะแนนเอกฉันท์ คะแนนเอกฉันท์
ยก 3
คะแนนเอกฉันท์
ยก 3
ยก 3 Ma_Hao_Bin_athletes avatar
หม่า เหา บิน
จีน
จีน Sep 22, 2018
CONQUEST OF HEROES
Sep 22, 2018
ชนะ
คะแนนเอกฉันท์ คะแนนเอกฉันท์
ยก 3
คะแนนเอกฉันท์
ยก 3
ยก 3 Reece_McLaren avatar 500x345 1
รีซ แม็คลาเรน
ออสเตรเลีย
A NEW ERA
Mar 31, 2019
ออสเตรเลีย Mar 31, 2019
A NEW ERA
Mar 31, 2019