• จอห์นนี
  • นูเนซ

"Johnny Boy "

ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Evolve MMA
จาก
สหรัฐอเมริกา
ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Evolve MMA
จาก
สหรัฐอเมริกา