• หวัน
  • เจียน ปิง

"มนุษย์หมาป่าอาลี"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Ali International Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Ali International Fight Club
จาก
จีน