• เจนนี
  • ฮวง

"LADY GOGO"

ส่วนสูง
156 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Fairtex Gym
จาก
ไทเป , จีน
ส่วนสูง
156 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Fairtex Gym
จาก
ไทเป , จีน