• จามาล
  • ยูซูพอฟ

"Kherow"

ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
73.0 กก.
ทีม
Best Style Boxing / GOG Fighting
จาก
รัสเซีย
ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
73.0 กก.
ทีม
Best Style Boxing / GOG Fighting
จาก
รัสเซีย