• อิวานิลโด
  • เดลฟิโน

"MONSTRINHO"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Marjo Brothers
จาก
บราซิล
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Marjo Brothers
จาก
บราซิล