• อิตซูกิ
  • ฮิราตะ

"STRONG HEART FIGHTER"

ส่วนสูง
157 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
K-Clann
จาก
ญี่ปุ่น
ส่วนสูง
157 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
K-Clann
จาก
ญี่ปุ่น