Harry_Grech hero 1200x1165 1 600x583

แฮร์รี่ “Kimura” เกรช

ส่วนสูง
6'2" ฟุต / 188 ซม
ประเทศ
อายุ
34 ปี
ทีม
Kick Punch Submit

สถิติ วัน แชมเปียนชิพ

ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน การตัดสิน ยก การตัดสินและยก คู่แข่ง คู่แข่งและการแข่งขัน ประเทศ วันที่ อีเวนต์
แพ้
ตัดสิทธิ์ ตัดสิทธิ์
ยก 3 (3:00)
ตัดสิทธิ์
ยก 3 (3:00)
ยก 3 (3:00) Arash_Mardani avatar 500x345 2
อาราช มาร์ดานี
อิหร่าน
อิหร่าน Jan 27, 2023
ONE ลุมพินี 2
Jan 27, 2023