• เกอร์ดาร์ชาน
  • มานกัต

"SAINT LION"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Xtreme Couture / 10th Planet Las Vegas
จาก
อินเดีย / แคนาดา
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Xtreme Couture / 10th Planet Las Vegas
จาก
อินเดีย / แคนาดา