• ฟู กัว
  • อัน

"คิม"

ส่วนสูง
190 ซม.
ทีม
AMA Shanghai
จาก
จีน
ส่วนสูง
190 ซม.
ทีม
AMA Shanghai
จาก
จีน