• เออร์เนสต์
  • ถัง

"นักฆ่าหน้าเปื้อนยิ้ม"

ส่วนสูง
179 ซม.
ทีม
Hong Kong Fight Club / Gracie Barra Hong Kong
จาก
ฮ่องกง , จีน
ส่วนสูง
179 ซม.
ทีม
Hong Kong Fight Club / Gracie Barra Hong Kong
จาก
ฮ่องกง , จีน