• เอมิลิโอ
  • อูร์รูเชีย

"THE HONEY BADGER"

ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Tiger Muay Thai
จาก
สหรัฐอเมริกา
ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Tiger Muay Thai
จาก
สหรัฐอเมริกา