• เอลเลียต
  • คอมพ์ตัน

"THE DRAGON"

ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Team Compton Training Centre
จาก
ออสเตรเลีย
ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Team Compton Training Centre
จาก
ออสเตรเลีย