• เอคาเทรินา
  • วานดารีวา

"Barbie"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Kick Fighter Gym, Belarus
จาก
เบลารุส
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Kick Fighter Gym, Belarus
จาก
เบลารุส