เดฟ
บังกุยกุย

"กินตาส"

ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
อายุ
23
ทีม
Fight Corps MMA
จาก
ฟิลิปปินส์
ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
อายุ
23
ทีม
Fight Corps MMA
จาก
ฟิลิปปินส์