• เดฟ
  • บังกุยกุย

"กินตาส"

ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Fight Corps MMA
จาก
ฟิลิปปินส์
ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Fight Corps MMA
จาก
ฟิลิปปินส์