• ดาเรน
  • โรลแลนด์

ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Team El Quandili
จาก
ฝรั่งเศส
ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Team El Quandili
จาก
ฝรั่งเศส