• แดนเต
  • ชิโร

ส่วนสูง
185 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Chosen Few Gym
จาก
สหรัฐอเมริกา
ส่วนสูง
185 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Chosen Few Gym
จาก
สหรัฐอเมริกา