• เลา
  • เชตรา

ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Cambodian Top Team
จาก
กัมพูชา
ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Cambodian Top Team
จาก
กัมพูชา