• ฉาว
  • หยู

ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Luoyang Tiquanzhixing Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Luoyang Tiquanzhixing Fight Club
จาก
จีน