• บราวน์
  • พินัส

ส่วนสูง
187 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Arj Traininggen
จาก
เนเธอร์แลนด์
ส่วนสูง
187 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Arj Traininggen
จาก
เนเธอร์แลนด์