บริซ
เดลวัล

ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Mahmoudi Gym
จาก
แอลจีเรีย
ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Mahmoudi Gym
จาก
แอลจีเรีย