เบย์บูลาต
อิซาเอฟ

ส่วนสูง
190 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
102.1 กก.
จาก
รัสเซีย
ส่วนสูง
190 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
102.1 กก.
จาก
รัสเซีย