• เบย์บูลาต
  • อิซาเอฟ

ส่วนสูง
190 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
93.0 กก.
จาก
รัสเซีย
ส่วนสูง
190 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
93.0 กก.
จาก
รัสเซีย