• อาชา
  • โรกา

"Knockout Queen"

ส่วนสูง
160 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Positron
จาก
อินเดีย
ส่วนสูง
160 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Positron
จาก
อินเดีย