• อาร์จาน
  • บูลลาร์

"Singh"

ส่วนสูง
185 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
120.2 กก.
ทีม
American Kickboxing Academy
จาก
อินเดีย
ส่วนสูง
185 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
120.2 กก.
ทีม
American Kickboxing Academy
จาก
อินเดีย