• แอนน์
  • ลิน ฮอกสตัด

"Ninja Line"

ส่วนสูง
165 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Team Anne Line Hogstad / Frontline Muay Thai Gym
จาก
นอร์เวย์
ส่วนสูง
165 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Team Anne Line Hogstad / Frontline Muay Thai Gym
จาก
นอร์เวย์