• แอนดี
  • ฮาวสัน

"Punisher"

ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Bad Company Gym
จาก
สหราชอาณาจักร
ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Bad Company Gym
จาก
สหราชอาณาจักร