Ali_Kabdulla hero 1200x1165 1

อาลี คับดูลลา

ส่วนสูง
5'10" ฟุต / 178 ซม.
ประเทศ
อายุ
28 ปี
ทีม
Tiger Muay Thai

สถิติใน วัน แชมเปียนชิพ

สถิติใน วัน แชมเปียนชิพ

ผลการแข่งขัน การตัดสิน ยก การตัดสินและยก คู่แข่ง คู่แข่งและการแข่งขัน ประเทศ วันที่ อีเวนต์
ชนะ
ทีเคโอ ทีเคโอ
ยก 3 (1:38)
ทีเคโอ
ยก 3 (1:38)
ยก 3 (1:38) Richard_Godoy avatar 500x345 2
ริชาร์ด โกดอย
บราซิล
บราซิล May 26, 2023
ONE ลุมพินี 18
May 26, 2023
ชนะ
ทีเคโอ ทีเคโอ
ยก 3 (2:22)
ทีเคโอ
ยก 3 (2:22)
ยก 3 (2:22) Alisson_Barbosa avatar 500x345 1
อัลลิสสัน บาร์โบซา
บราซิล
บราซิล Mar 31, 2023
ONE ลุมพินี 11
Mar 31, 2023