• อเล็กซี
  • ทอยโวเนน

" The Giant"

ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Evolve MMA
จาก
ฟินแลนด์
ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Evolve MMA
จาก
ฟินแลนด์