• อเล็น
  • เอ็นกาลานี

"THE PANTHER"

ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
120.2 กก.
ทีม
Impakt Academy of Mixed Martial Arts
จาก
ฮ่องกง , จีน
ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
120.2 กก.
ทีม
Impakt Academy of Mixed Martial Arts
จาก
ฮ่องกง , จีน