• อเล็น
  • เอ็นกาลานี

"THE PANTHER"

ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
120.2 กก.
ทีม
Impakt Academy of Mixed Martial Arts
จาก
ฮ่องกง เขตปกครองพิเศษประเทศจีน
ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
120.2 กก.
ทีม
Impakt Academy of Mixed Martial Arts
จาก
ฮ่องกง เขตปกครองพิเศษประเทศจีน