• อากูริ
  • รอนดา

ส่วนสูง
170 ซม.
ทีม
Shingikan MMA
จาก
ญี่ปุ่น
ส่วนสูง
170 ซม.
ทีม
Shingikan MMA
จาก
ญี่ปุ่น