• เอเดรียน
  • แปง

"THE HUNTER"

ส่วนสูง
174 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Integrated MMA / Fairtex Gym
จาก
ออสเตรเลีย
ส่วนสูง
174 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Integrated MMA / Fairtex Gym
จาก
ออสเตรเลีย