อดัม
นอย

ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Venum Training Camp
จาก
ฝรั่งเศส / แอลจีเรีย
ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Venum Training Camp
จาก
ฝรั่งเศส / แอลจีเรีย