Atlet ONE Championship

Para Atlet

Anatoly_Malykhin avatar 500x345 1
Abdollah_Dayakaev avatar 500x345 1
Akhmed_Baguzhaev avatar 500x345 2
Alaverdi_Ramazanov Avatar 500x345 4
Aleksandra_Savicheva avatar 500x345 1
Alexandr Skvortsov Avatar 500x345 1
Alexey_Balyko avatar 500x345 1
Alex_Lyapunov avatar 500x345 1
Ali Aliev Avatar 500x345 2
Ali Saldoev Avatar 500x345 2
Amir_Abdulmuslimov avatar 500x345 1
Andrey_Chelbaev 500x345 1
Andrey Khromov Avatar 500x345 1
Anton_Salchak Avatar 500x345 1
Anzor_Chakaev avatar 500x345 1
Artem_Belakh avatar 500x345 2
Aslanbek_Zikreev avatar 500x345 1
Astemir_Borsov avatar 500x345 1
Batradz Gazzaev Avatar 500x345 1
Beybulat_Isaev avatar 500x345 2
Changy_Kara Ool Avatar 500x345 1
Chayan Oorzhak Avatar 500x345 1

Chayan Oorzhak

Mongolia/Rusia
Constantin_Rusu avatar 500x345 2

Constantin Rusu

Moldova/Rusia
Daniyal Zainalovavatar 500x345 1