• หวัง
  • เจียน ผิง

"มนุษย์หมาป่า"

ส่วนสูง
170 ซม.
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
จาก
จีน